CAR - Buggenhout > Steun ons

Steun ons

.Duolegaat

Sinds 1 januari 2004 is het in Vlaanderen mogelijk om een testament op te maken waarbij u uw vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen en een erkende instelling of vzw. Uw erfgenamen worden onbelast en vrijgesteld van successierechten, die in sommige gevallen kunnen oplopen tot een belasting van 65%. Dit kan enkel op voorwaarde dat wij als erkende vzw de volledige successierechten overnemen betalen.
Hiertoe is essentieel :

  • de erflater stelt een testament op (rekening houdend met zijn beschikbaar deel)
  • hierin legateert hij een gedeelte van zijn vermogen aan wettige erfgenamen of derden
  • vervolgens vermaakt hij een legaat aan Revalidatiecentrum Buggenhout vzw
  • onder de last voor Revalidatiecentrum Buggenhout vzw om de successierechten op de legaten aan de wettige erfgenamen of derden te betalen

Het grote voordeel bij een duolegaat ligt in het percentage aan belasting voor een vzw (8,8%) en een natuurlijk persoon (tot 65%). Hoe groot dit verschil is voor een natuurlijk persoon, hangt af van de graad van verwantschap en het bedrag van de erfenis.