CAR - Buggenhout > Onze werking > Praktisch

Praktisch

Praktisch

  • Revalidatie gaat minstens twee tot vijf dagen per week door, één tot drie uur per dag.
  • Voor de kosten van de revalidatie doet u samen met ons een aanvraag tot terugbetaling door de mutualiteit.
  • U betaalt zelf een remgeld van €1,95 per dag revalidatie. Mensen met een OMNIO statuut betalen geen remgeld.
  • Wij rekenen stellig op uw trouwe aanwezigheid. Kunt u uitzonderlijk eens niet aanwezig zijn, gelieve ons vooraf te verwittigen.
  • Ook in de schoolvakantieperiodes gaat de revalidatie door. Wij houden rekening met uw eigen vakantieplannen.
  • Volwassenen en kinderen die niet leerplichtig zijn, komen tijdens de schooluren op therapie.
  • Er kan in bepaalde gevallen een beroep gedaan worden op vervoer door het centrum. Wij organiseren dit voor mensen die rolwagenafhankelijk zijn of voor hen die geen enkele mogelijkheid hebben om naar het centrum te komen. Om veiligheidsredenen dienen kinderen onder de drie jaar bij het vervoer steeds vergezeld te zijn van een begeleider.