CAR - Buggenhout > Revalidatiecentrum > Werking

Werking

Werking

Revalidatiecentrum Buggenhout is een organisatie die instaat voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met beperkingen in het dagelijkse leven. Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: ADHD, autisme, gedrags- en emotionele problemen, complexe leer- en taalstoornissen, motorische stoornissen, verstandelijke beperking, gehoorstoornissen en niet-aangeboren hersenletsel.

Via onze ambulante, multidisciplinaire en intensieve hulpverlening willen wij deze kinderen, jongeren en volwassenen alle (ontwikkelings)kansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school, op het werk en in de bredere omgeving. Ons doel is tevens om de omgeving van de revalidanten sterker te maken in het begrijpen van de specifieke noden, het aanpakken daarvan en het ondersteunen van de sterke kanten.

Revalidatieproces