Welkom

Wat is besmettelijker dan het coronavirus? Vriendelijkheid, hoop en naastenliefde (Rutger Bregman).

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Omwille van de stijgende besmettingscijfers werden er opnieuw strengere maatregelen afgekondigd in ons land.

De maatregelen voor de Vlaamse revalidatiecentra veranderen op heden niet. Wij zetten de werking en zorgverlening van het revalidatiecentrum dan ook ongewijzigd verder.

Uiteraard hanteren wij nog steeds zeer strikte preventieve maatregelen.

Wij vragen u deze zeer nauwgezet op te volgen om er samen met ons voor te zorgen dat alle contacten veilig kunnen verlopen. Bedankt!

De sluiting van de scholen in de week van 29/03 – 02/04, kan wel enige impact op onze werking veroorzaken (bv. op onze vervoersdienst of bijkomende afwezigheid van therapeuten). Wij trachten deze hinder tot een minimum te beperken en verwittigen u tijdig indien er een probleem opduikt.

Indien u vragen of zorgen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Welkom op de website van het Revalidatiecentrum Buggenhout

Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) dat zich richt tot kinderen en volwassenen met moeilijkheden in hun dagelijkse leven (thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd…) ten gevolge van een complexe ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel.

Ons multidisciplinair team staat in voor interdisciplinair onderzoek en behandeling.