Welkom

Wat is besmettelijker dan het coronavirus? Vriendelijkheid, hoop en naastenliefde (Rutger Bregman).

Graag bezorgen wij u een update van onze maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19.

Bijzondere aandacht vragen wij voor volgende afspraken:

  • Breng ons steeds op de hoogte in geval van besmetting met COVID-19, alsook indien u afwezig zal zijn omwille van quarantaine (bv. na een hoog-risicocontact), ziektesymptomen, of andere reden.
  • Help ons drukte in onze gangen en wachtzalen te vermijden door de maximale capaciteit van onze wachtzalen te respecteren. Wacht bij voorkeur in onze tuin of in uw wagen.

Tenslotte willen we ook meedelen dat ons medisch en therapeutisch personeel binnen de prioritaire vaccinatiefase voor zorgprofessionals gevaccineerd wordt.

Ook al zal de vaccinatie van onze medewerkers extra bescherming bieden binnen ons centrum, we blijven als team alle preventieve maatregelen strikt toepassen.

Indien u vragen of zorgen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Welkom op de website van het Revalidatiecentrum Buggenhout

Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) dat zich richt tot kinderen en volwassenen met moeilijkheden in hun dagelijkse leven (thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd…) ten gevolge van een complexe ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel.

Ons multidisciplinair team staat in voor interdisciplinair onderzoek en behandeling.