Welkom

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Wij rekenen op iedereen die ons centrum bezoekt om deze afspraken ter preventie van de verspreiding van COVID-19 na te leven.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info@car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Welkom op de website van het Revalidatiecentrum Buggenhout

Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) dat zich richt tot kinderen en volwassenen met moeilijkheden in hun dagelijkse leven (thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd…) ten gevolge van een complexe ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel.

Ons multidisciplinair team staat in voor interdisciplinair onderzoek en behandeling.