Welkom

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 mei 2022 voeren wij een aanpassing door aan onze interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19, meer bepaald inzake de mondmaskerdracht.

Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen voor volwassenen, maar er geldt geen algemene verplichting meer. In een aantal situaties is het dragen van een mondmasker in onze revalidatievoorziening wel nog verplicht. U vindt meer informatie in de bijlage.

Als revalidatieteam blijven wij veel belang hechten aan uw en onze veiligheid en bescherming. Wij vragen om daarom de afspraken correct na te leven als u naar het revalidatiecentrum komt.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info@car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Welkom op de website van het Revalidatiecentrum Buggenhout

Wij zijn een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) dat zich richt tot kinderen en volwassenen met moeilijkheden in hun dagelijkse leven (thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd…) ten gevolge van een complexe ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel.

Ons multidisciplinair team staat in voor interdisciplinair onderzoek en behandeling.