CAR - Buggenhout > Onze werking > Administratief – financieel

Administratief – financieel

Administratief – financieel

Het opstarten of verlengen van een zorgtraject in ons revalidatiecentrum gaat gepaard met enkele administratieve en financiële processen.  Via onze sociale dienst en administratieve medewerkers helpen wij u bij al deze administratieve bekommernissen.

We sommen hieronder enkele belangrijke administratieve en financiële aspecten op:

  • Een multidisciplinair zorgtraject in ons revalidatiecentrum kan enkel starten indien er een verwijsbrief door een externe verwijzer (arts, CLB of 1ste lijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector) is opgemaakt.
  • Bij aanvang van een multidisciplinair onderzoek of start/verlenging van een behandeltraject dient een aanvraag te gebeuren tot tegemoetkoming in de revalidatiekosten. Wij stellen deze aanvraag samen met u op en richten deze tot uw verzekeringsinstelling (zorgkas).
    Voor de concrete procedure; zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/publicaties-en-documenten/formulieren-voor-de-aanvraag-van-tegemoetkomingen-voor-revalidatieverstrekkingen.
  • De kosten voor een multidisciplinair zorgtraject in een Centrum voor Ambulante Revalidatie worden bijna volledig gedragen door de Vlaamse sociale bescherming. Als revalidatiecentrum zullen wij de kosten die door de Vlaamse sociale bescherming worden gedragen, factureren aan uw verzekeringsinstelling (zorgkas).
  • Als zorggebruiker dient u enkel het persoonlijk aandeel (remgeld) te betalen, wat € 2,20 bedraagt (laatste update bedrag: 01/01/2024). Dit bedrag geldt per type revalidatieverstrekking dat u in het revalidatiecentrum krijgt, ongeacht de duur van de afspraken die dag (minimumduur is 30 minuten). We onderscheiden daarbij volgende types van revalidatieverstrekkingen: (1) diagnostische of therapeutische interventies t.a.v. de zorggebruiker, (2) interventies t.a.v. de context (bv. ouder(s), partner, leerkracht), (3) ‘outreachende’ interventie (in de woon- of leefwereld van de zorggebruiker).
    Wanneer u recht heeft op verhoogde terugbetaling bij de verzekeringsinstelling betaalt u niets en worden de kosten helemaal gedragen door de Vlaamse sociale bescherming.
    Op het einde van elke kalendermaand wordt een factuur gemaakt. De factuur van de voorbije maand wordt u toegezonden samen met een overschrijvingsformulier waarop het door u te betalen bedrag is vermeld. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag te vereffenen binnen de 15 dagen na verzendingsdatum. Indien u vragen hebt over uw factuur of betaling kunt u terecht bij de sociale dienst van het revalidatiecentrum.