CAR - Buggenhout > Over ons > Historiek

Historiek

Historiek

Sinds de aanvang richt het revalidatiecentrum zich tot zeer diverse problematieken.

Het revalidatiecentrum is gestart in 1972 met de behandeling van kinderen uit het bijzonder onderwijs van Buggenhout. Het werkte in houten chalets naast een speelplaats. Deze noodgebouwen waren al snel te klein en in 1980 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen op het huidige Klaverveld.

Van bij het begin werden ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen uit het gewoon onderwijs behandeld. Wij starten liefst zo vroeg mogelijk om hun leervoorwaarden in orde te krijgen tegen het eerste leerjaar en om zo te vermijden dat ze in het bijzonder onderwijs terecht komen.

Rond dezelfde tijd stuurde het centrum ook een logopediste naar de ziekenhuizen van Bornem en Dendermonde om daar hersenletselpatiënten te behandelen. Dit was de start van de hulpverlening aan volwassenen die mits “ambulante” revalidatie terug naar huis konden. In Sint-Blasius behandelde een ergotherapeut van het centrum de hersenletselpatiënten al van kort na hun aandoening om zo een multidisciplinair aanbod te kunnen bieden. Het centrum werkte ook mee aan de opstart van wat vandaag het Passantenhuis in Dendermonde is.

De revalidatie werd steeds meer ingezet als hét middel bij uitstek om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren.

Samen met het UZ Gent heeft het centrum gewerkt aan de bekendmaking van de gevolgen van hersenletsel bij kinderen.

Het centrum was verder ook steeds in de weer om via specifieke diagnostiek en vroegtijdige behandeling hulp te bieden aan zeer jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Niet alleen baby’s en peuters met ontwikkelingsvertraging maar ook jonge kinderen met gehoorstoornissen werden behandeld. Naast het aanpassen van hoortoestellen werd auditieve training en taaltraining gegeven als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak.

Het centrum groeide eveneens uit tot een regionaal centrum voor diagnostiek en behandeling voor kinderen met ASS.

De problematiek van de patiënten die in het centrum onderzocht en behandeld worden, is in de loop van het bestaan steeds complexer geworden. De equipe is dan ook multidisciplinair samengesteld en alle patiënten krijgen een multidisciplinair therapieaanbod.

Wij kijken dus veel ruimer dan enkel het probleem waarmee men zich aanmeldt. Wij bekijken de ganse mens met zijn stoornissen en evalueren hoe hij zijn dagelijkse taken aanpakt. Onze interventies zijn er op gericht om de integratie in het dagelijkse leven te verbeteren.

In 2011 kocht het revalidatiecentrum het gebouw van het voormalig kinderdagverblijf van de gemeente. Zo kon het zijn gebouw in oppervlakte verdubbelen en het geheel verbouwen tot een modern revalidatiecentrum.