CAR - Buggenhout > Onze werking > Wie helpen wij?

Wie helpen wij?

Wie helpen wij?

Het zorgaanbod van Revalidatiecentrum Buggenhout richt zich tot de volgende doelgroepen:

 

Omwille van de begrensde capaciteit van ons CAR en de vele hulpvragen en toenemende wachttijden tot gevolg, is de aanmeldingsleeftijd voor kinderen met een vermoeden van een complexe ontwikkelingsstoornis of gedrags- of emotionele stoornis beperkt tot de leeftijd van 10 jaar.