CAR - Buggenhout > NIEUWS

NIEUWS

Nieuws 20 oktober 2020

We houden onze dienstverlening maximaal op peil, rekening houdend met verschillende preventieve maatregelen die enige hinder kunnen veroorzaken voor bepaalde afspraken.

Wij verwittigen u tijdig in geval één van uw afspraken verhinderd wordt omwille van de impact van COVID-19 op onze werking.

Alvast bedankt om de gemaakte afspraken te respecteren en er samen met ons team voor te zorgen dat alles veilig verloopt.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft over onze werking in tijden van COVID-19.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 22 juli 2020

Zoals u ongetwijfeld ook al in de media hebt vernomen, is er een toename van bevestigde besmettingen met COVID-19 in onze maatschappij. We vinden het dan ook belangrijk om op te roepen tot verhoogde waakzaamheid. We vragen daarom nogmaals uw aandacht voor de maatregelen die we in het Revalidatiecentrum treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Alvast bedankt om deze te respecteren en er samen met ons team voor te zorgen dat alles veilig verloopt.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 16 juni 2020

Beste zorggebruiker, beste ouders, beste partner

Rekening houdend met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020 bezorgde het Agentschap Zorg & Gezondheid ons nieuwe richtlijnen die een bijkomende versoepeling van de maatregelen inhoudt.

Deze soepelere maatregelen laten ons toe om vanaf 9 juni te evolueren naar het “nieuwe normaal” waarbij we zoveel mogelijk streven naar een normalisatie van de werking van het Revalidatiecentrum.

Er dienen echter nog steeds een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen gerespecteerd te worden. Via deze bijlage kan u de veiligheidsinstructies vinden voor de zorggebruikers die naar het centrum komen.

Heeft u vragen over onze werking, aarzel dan niet om ons te contacteren via ons algemeen nummer 052334418 of via mail naar info[at]car-buggenhout.be of het e-mailadres van de coördinator of verantwoordelijke therapeut.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 13 mei 2020

Beste zorggebruikers, beste ouders, partner,

Graag uw aandacht voor een belangrijke communicatie over:

  • de werking van het revalidatiecentrum vanaf 18 mei (zie bijlage 1: update)
  • de afspraken inzake veiligheid en bescherming voor de zorggebruikers wiens onderzoek of therapie binnenkort opnieuw in het centrum plaatsvindt (zie bijlage 2: afspraken)

Zoals u zal lezen in onze brief, zullen wij u zo snel mogelijk (van zodra onze organisatie in het centrum op punt staat) contacteren om met u concrete afspraken te maken.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 30 april 2020

Beste zorggebruiker

Beste ouder(s), partner

Vanaf 4 mei start de eerste fase van het afbouwplan van de coronamaatregelen in ons land.

Voor de gezondheidszorg is bepaald dat er een geleidelijke uitbreiding van de dienstverlening volgt.

Op dit moment werken wij samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid aan een duidelijk plan om een geleidelijke en veilige terugkeer naar onze normale werking in het revalidatiecentrum mogelijk te maken.

In afwachting van deze nieuwe maatregelen en veiligheidsvoorschriften, blijven wij ons best doen om jullie zo goed mogelijk van op afstand te helpen. Enkel voor hulpvragen met een urgent karakter kunnen wij uitzonderlijk interventies ter plekke organiseren.              

Uiteraard blijven wij tijdens weekdagen van 9u tot 17u beschikbaar voor al uw vragen. 

Contacteer ons gerust via ons algemeen nummer 052334418 of via mail naar info[at]car-buggenhout.be of het e-mailadres van de coördinator of verantwoordelijke therapeut.

Ons geduld zal nog even op de proef gesteld worden, maar wij kijken er alvast naar uit om jullie opnieuw in het revalidatiecentrum te mogen ontvangen!

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws maart 2020

Wat is besmettelijker dan het coronavirus? Vriendelijkheid, hoop en naastenliefde (Rutger Bregman).

In tijden van crisis helpen mensen elkaar.

Hoewel het coronavirus een grote impact heeft op de reguliere werking van Revalidatiecentrum Buggenhout blijven ook wij voor u beschikbaar!

We reorganiseren momenteel onze werking zodat we onze zorggebruikers en hun gezin zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen.

Uiteraard houden wij hierbij maximaal rekening met de preventieve maatregelen.

Op weekdagen is er telefonische permanentie tussen 9u en 16u via ons algemeen nummer 052334418.

Indien uw oproep niet meteen beantwoord wordt, kan u ook een mailtje sturen naar info[at]car-buggenhout.be of naar de coördinator of verantwoordelijke therapeut.

Sowieso zullen onze therapeuten met u contact opnemen om te luisteren op welke manier wij hulp kunnen bieden.

Aarzel niet om ons zelf te contacteren indien u hulpvragen heeft!