CAR - Buggenhout > NIEUWS

NIEUWS

Nieuws 30 november 2023

Ons Revalidatiecentrum mocht in november een mooie cheque van 1600 € in ontvangst nemen van de Buggenhoutse Golfclub Krokkebaas. Dit aanzienlijk bedrag is het resultaat van o.a. de soep- en pannenkoekenverkoop tijdens het ‘warmste weekend’ dat de golfclub organiseerde op 18 en 19 november 2023. Deze mooie gift zal integraal gaan naar de aankoop van therapiemateriaal voor onze zorggebruikers.

Oprechte dank alle golfers en sympathisanten van Krokkebaas voor dit gul en warm gebaar !


Nieuws 27 november 2023

Onze wafelenbak van 16 november, georganiseerd door de volwassen NAH-patiënten, leverde het mooie bedrag van 541€ op voor De Warmste Week. Dank aan al wie zijn of haar steentje bijdroeg!


Nieuws 23 mei 2022

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 mei 2022 voeren wij een aanpassing door aan onze interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19, meer bepaald inzake de mondmaskerdracht.

Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen voor volwassenen, maar er geldt geen algemene verplichting meer. In een aantal situaties is het dragen van een mondmasker in onze revalidatievoorziening wel nog verplicht. U vindt meer informatie in de bijlage.

Als revalidatieteam blijven wij veel belang hechten aan uw en onze veiligheid en bescherming. Wij vragen om daarom de afspraken correct na te leven als u naar het revalidatiecentrum komt.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info@car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 21 februari 2022

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Wij rekenen op iedereen die ons centrum bezoekt om deze afspraken ter preventie van de verspreiding van COVID-19 na te leven.
Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info@car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 19 januari 2022

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Wij rekenen op iedereen die ons centrum bezoekt om deze afspraken ter preventie van de verspreiding van COVID-19 na te leven.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 6 december 2021

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Gezien het stijgend aantal besmettingen in de maatschappij en de toenemende druk op Intensieve Zorgen in onze ziekenhuizen besliste het Overlegcomité op 3 december 2021 een aantal bijkomende maatregelen in te voeren.

Naar aanleiding van deze beslissingen van het Overlegcomité voeren wij enkele aanpassingen door aan onze interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 22 november 2021

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Gezien het stijgend aantal besmettingen in de maatschappij besliste het Overlegcomité op 17 november 2021 een aantal bijkomende maatregelen in te voeren.

Naar aanleiding van deze beslissingen van het Overlegcomité voeren wij enkele aanpassingen door aan onze interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 8 november 2021

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Gezien het stijgend aantal besmettingen in de maatschappij kwam het Overlegcomité op 26 oktober 2021 terug op een aantal versoepelingen. Een aantal bijkomende nationale maatregelen werden getroffen. In ons revalidatiecentrum houden wij – ongeacht bepaalde versoepelingen – al geruime tijd een aantal belangrijke preventieve maatregelen aan. We blijven veel belang hechten aan uw en onze veiligheid. We herhalen dan ook graag de afspraken en danken u om deze na te leven.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 21 september 2021

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Het overlegcomité kondigde vanaf 1 oktober 2021 een aantal versoepelingen aan.

Verschillende van deze versoepelingen gelden echter niet voor zorginstellingen. In ons revalidatiecentrum houden wij dan ook een aantal belangrijke preventieve maatregelen aan. We blijven immers veel belang hechten aan uw en onze veiligheid.

We rekenen dan ook op iedereen die ons centrum bezoekt om deze afspraken na te leven.

Alvast bedankt om er samen met ons voor te zorgen dat alles veilig blijft verlopen!

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 10 juni 2021

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Naar aanleiding van de algemene versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 9 juni 2021 bezorgen wij u graag de bijgewerkte interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19 die gelden in het Revalidatiecentrum.

Tot op heden is ons revalidatiecentrum gespaard gebleven van een ernstige impact door COVID-19. Dat hebben wij vooral te danken aan de nauwgezette naleving van onze interne maatregelen door zowel onze teamleden als onze patiënten.

We houden het graag nog even veilig. U zal dan ook merken dat onze interne maatregelen niet veel wijzigen.

Indien u vragen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 26 maart 2021

Beste zorggebruiker

Beste ouder, partner

Omwille van de stijgende besmettingscijfers werden er opnieuw strengere maatregelen afgekondigd in ons land.

De maatregelen voor de Vlaamse revalidatiecentra veranderen op heden niet. Wij zetten de werking en zorgverlening van het revalidatiecentrum dan ook ongewijzigd verder.

Uiteraard hanteren wij nog steeds zeer strikte preventieve maatregelen.

Wij vragen u deze zeer nauwgezet op te volgen om er samen met ons voor te zorgen dat alle contacten veilig kunnen verlopen. Bedankt!

De sluiting van de scholen in de week van 29/03 – 02/04, kan wel enige impact op onze werking veroorzaken (bv. op onze vervoersdienst of bijkomende afwezigheid van therapeuten). Wij trachten deze hinder tot een minimum te beperken en verwittigen u tijdig indien er een probleem opduikt.

Indien u vragen of zorgen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418

Zorgzame groeten

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 1 maart 2021

Graag bezorgen wij u een updatevan onze maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19.

Bijzondere aandacht vragen wij voor volgende afspraken:

  • Breng ons steeds op de hoogte in geval van besmetting met COVID-19, alsook indien u afwezig zal zijn omwille van quarantaine (bv. na een hoog-risicocontact), ziektesymptomen, of andere reden.
  • Help ons drukte in onze gangen en wachtzalen te vermijden door de maximale capaciteit van onze wachtzalen te respecteren. Wacht bij voorkeur in onze tuin of in uw wagen.

Tenslotte willen we ook meedelen dat ons medisch en therapeutisch personeel binnen de prioritaire vaccinatiefase voor zorgprofessionals gevaccineerd wordt.

Ook al zal de vaccinatie van onze medewerkers extra bescherming bieden binnen ons centrum, we blijven als team alle preventieve maatregelen strikt toepassen.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 3 november 2020

Nadat vrijdag 30 oktober de verstrengde federale maatregelen werden afgekondigd, besliste de Taskforce COVID-19 Zorg van de Vlaamse Regering dat de hulpverlening van de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen zoveel mogelijk moet gewaarborgd blijven.

Ook de (para)medische hulpverlening van het Revalidatiecentrum valt onder de essentiële dienstverlening.

De afspraken voor onderzoek of therapie die voor u of uw kind zijn gepland, kunnen dus nog steeds doorgaan in het revalidatiecentrum.

Uiteraard hanteren wij nog steeds zeer strikte preventieve maatregelen.

Wij vragen u deze zeer nauwgezet op te volgen om er samen met ons voor te zorgen dat alle contacten veilig kunnen verlopen.

Indien u vragen of zorgen heeft, contacteer ons dan gerust via info[at]car-buggenhout.be of 052334418


Nieuws 20 oktober 2020

We houden onze dienstverlening maximaal op peil, rekening houdend met verschillende preventieve maatregelen die enige hinder kunnen veroorzaken voor bepaalde afspraken.

Wij verwittigen u tijdig in geval één van uw afspraken verhinderd wordt omwille van de impact van COVID-19 op onze werking.

Alvast bedankt om de gemaakte afspraken te respecteren en er samen met ons team voor te zorgen dat alles veilig verloopt.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft over onze werking in tijden van COVID-19.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 22 juli 2020

Zoals u ongetwijfeld ook al in de media hebt vernomen, is er een toename van bevestigde besmettingen met COVID-19 in onze maatschappij. We vinden het dan ook belangrijk om op te roepen tot verhoogde waakzaamheid. We vragen daarom nogmaals uw aandacht voor de maatregelen die we in het Revalidatiecentrum treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Alvast bedankt om deze te respecteren en er samen met ons team voor te zorgen dat alles veilig verloopt.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 16 juni 2020

Beste zorggebruiker, beste ouders, beste partner

Rekening houdend met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020 bezorgde het Agentschap Zorg & Gezondheid ons nieuwe richtlijnen die een bijkomende versoepeling van de maatregelen inhoudt.

Deze soepelere maatregelen laten ons toe om vanaf 9 juni te evolueren naar het “nieuwe normaal” waarbij we zoveel mogelijk streven naar een normalisatie van de werking van het Revalidatiecentrum.

Er dienen echter nog steeds een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen gerespecteerd te worden. Via deze bijlagekan u de veiligheidsinstructies vinden voor de zorggebruikers die naar het centrum komen.

Heeft u vragen over onze werking, aarzel dan niet om ons te contacteren via ons algemeen nummer 052334418 of via mail naar info[at]car-buggenhout.be of het e-mailadres van de coördinator of verantwoordelijke therapeut.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 13 mei 2020

Beste zorggebruikers, beste ouders, partner,

Graag uw aandacht voor een belangrijke communicatie over:

  • de werking van het revalidatiecentrum vanaf 18 mei (zie bijlage 1: update)
  • de afspraken inzake veiligheid en bescherming voor de zorggebruikers wiens onderzoek of therapie binnenkort opnieuw in het centrum plaatsvindt (zie bijlage 2: afspraken)

Zoals u zal lezen in onze brief, zullen wij u zo snel mogelijk (van zodra onze organisatie in het centrum op punt staat) contacteren om met u concrete afspraken te maken.

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws 30 april 2020

Beste zorggebruiker

Beste ouder(s), partner

Vanaf 4 mei start de eerste fase van het afbouwplan van de coronamaatregelen in ons land.

Voor de gezondheidszorg is bepaald dat er een geleidelijke uitbreiding van de dienstverlening volgt.

Op dit moment werken wij samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid aan een duidelijk plan om een geleidelijke en veilige terugkeer naar onze normale werking in het revalidatiecentrum mogelijk te maken.

In afwachting van deze nieuwe maatregelen en veiligheidsvoorschriften, blijven wij ons best doen om jullie zo goed mogelijk van op afstand te helpen. Enkel voor hulpvragen met een urgent karakter kunnen wij uitzonderlijk interventies ter plekke organiseren.

Uiteraard blijven wij tijdens weekdagen van 9u tot 17u beschikbaar voor al uw vragen.

Contacteer ons gerust via ons algemeen nummer 052334418 of via mail naar info[at]car-buggenhout.be of het e-mailadres van de coördinator of verantwoordelijke therapeut.

Ons geduld zal nog even op de proef gesteld worden, maar wij kijken er alvast naar uit om jullie opnieuw in het revalidatiecentrum te mogen ontvangen!

Het team van revalidatiecentrum Buggenhout


Nieuws maart 2020

Wat is besmettelijker dan het coronavirus? Vriendelijkheid, hoop en naastenliefde (Rutger Bregman).

In tijden van crisis helpen mensen elkaar.

Hoewel het coronavirus een grote impact heeft op de reguliere werking van Revalidatiecentrum Buggenhout blijven ook wij voor u beschikbaar!

We reorganiseren momenteel onze werking zodat we onze zorggebruikers en hun gezin zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen.

Uiteraard houden wij hierbij maximaal rekening met de preventieve maatregelen.

Op weekdagen is er telefonische permanentie tussen 9u en 16u via ons algemeen nummer 052334418.

Indien uw oproep niet meteen beantwoord wordt, kan u ook een mailtje sturen naar info[at]car-buggenhout.be of naar de coördinator of verantwoordelijke therapeut.

Sowieso zullen onze therapeuten met u contact opnemen om te luisteren op welke manier wij hulp kunnen bieden.

Aarzel niet om ons zelf te contacteren indien u hulpvragen heeft!