CAR - Buggenhout > Onze werking > Patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Als patiënt hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand worden verzameld. De aanvraag hiertoe verloopt schriftelijk.

Meer informatie over uw rechten als patiënt kan u vinden via https://www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten

Indien u vragen heeft over uw rechten als patiënt (bv. inzage in of afschrift van het dossier) kan u uiteraard ook terecht bij onze diensten via 052 33 44 18.