CAR - Buggenhout > Over ons > Missie – Visie – Waarden

Missie – Visie – Waarden

Missie

Wij vinden dat ieder mens moet kunnen participeren aan het dagelijkse leven en dit op diverse levensdomeinen. Participeren, deel uitmaken van de maatschappij, is een recht! Wij willen (“kleine” en “grote”) mensen met ontwikkelingsstoornissen of een hersenletsel en hun context hierin helpen en ondersteunen.

Ons revalidatiecentrum heeft dan ook tot doel: het realiseren van maatschappelijke inclusie en welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen met stoornissen die significante beperkingen in activiteiten en/of participatieproblemen met zich meebrengen. Ze houdt hierbij rekening met eventueel beperkende persoonlijke en/of contextfactoren met bijzondere aandacht voor armoede.

 

Visie

Om dit doel te bereiken, wil het centrum:

 • een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde (evidence-based practice en practice-based evidence) en geïndividualiseerde ambulante multidisciplinaire revalidatie (diagnostiek en behandeling) aanbieden;
 • de zorggebruiker centraal plaatsen in het revalidatietraject en naasten zoveel als mogelijk betrekken als gelijkwaardige partner in het zorgtraject;
 • de medewerkers uit verschillende disciplines als team laten samenwerken om een samenhangende interdisciplinaire expertise aan te bieden;
 • in de regio, in samenwerking met belangrijke partners en netwerken, een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan personen die omwille van een stoornis of een handicap beperkingen ervaren in hun activiteiten of participatie aan het dagelijkse leven;
 • Streven naar verbetering van de hulpverlening, met een grote alertheid voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Waarden

 • Geloof in de eigenheid van elke persoon.
 • Overtuiging dat elke persoon ontwikkelingskansen moet krijgen om voor zichzelf een waardevolle plaats in de maatschappij te realiseren en het recht heeft daarbij ondersteuning te krijgen.
 • Overtuiging dat ambulante revalidatie bijdraagt tot inclusie en verhoging van het welzijn.
 • Oog voor diversiteit en respect voor de culturele, religieuze en filosofische waarden van elk individu.
 • Respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.
 • Vertrouwen in de betrokkenheid en de deskundigheid van de medewerkers en de mogelijkheden als team.
 • Geloof in het belang van professioneel handelen, gekenmerkt door grote openheid, loyaliteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid.