CAR - Buggenhout > Onze werking > Patiëntenrechten > Een klacht melden

Een klacht melden

Een klacht melden

Het team van Revalidatiecentrum Buggenhout streeft naar hoge kwaliteit van zorg en een zorgvuldige manier van (samen)werken.

Ondanks ieders inzet, kan het toch gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt en dat u een klacht heeft over onze werking.

In eerste instantie raden we u aan om uw klacht rechtstreeks te richten tot de betrokken medewerkers van het revalidatiecentrum en/of hun leidinggevende. Op die manier kunnen zij trachten om aan uw verwachtingen tegemoet te komen. Alle medewerkers in ons centrum staan op elk moment, op een begripvolle en professionele manier, open voor uw feedback.

Vindt u het toch moeilijk om iemand van ons team aan te spreken of geeft u hieraan de voorkeur, dan kan u uw klacht ook steeds formuleren t.a.v. klacht[a]car-buggenhout.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op en onderzoeken de klacht conform onze interne klachtenprocedure.

Indien we er niet in slagen om via deze interne procedure tot een afhandeling van uw klacht te komen of u de indruk heeft dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht, kan u zich ook rechtstreeks richten tot de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG) of het Departement Zorg.