CAR - Buggenhout > Partners

Partners

Samenwerking met externe partners

Naast de talrijke zorggebonden contacten en overlegmomenten met externe diensten, streven wij ook op beleidsniveau naar constructieve samenwerking met tal van partners zoals:

Vrij CLB Netwerk

CLB van het GO!

RADAR

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Hersenletselliga

Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius

Digor vzw

Vormingsorganisatie SIG vzw

Vlaams Welzijnsverbond

Federatie van de Vlaamse CAR

Departement Zorg

Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap

Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg