CAR - Buggenhout > Onze werking > Hoe helpen wij?

Hoe helpen wij?

Hoe helpen wij?

Revalidatiecentrum Buggenhout is een organisatie die instaat voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met beperkingen in het dagelijkse leven. Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: ADHD, autisme, gedrags- en emotionele problemen, complexe leer- en taalstoornissen, motorische stoornissen, verstandelijke beperking, gehoorstoornissen en niet-aangeboren hersenletsel.

Via onze ambulante, multidisciplinaire en intensieve hulpverlening willen wij deze kinderen, jongeren en volwassenen alle (ontwikkelings)kansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school, op het werk en in de bredere omgeving. Ons doel is tevens om de omgeving van de revalidanten sterker te maken in het begrijpen van de specifieke noden, het aanpakken daarvan en het ondersteunen van de sterke kanten.

 

Onderzoek

Vanuit uw hulpvraag en de vraag van de verwijzer wordt in een gesprek uitgemaakt of onze aanpak het middel bij uitstek is om u te helpen.

Het gesprek over de voorgeschiedenis wordt gevolgd door een tiental onderzoeken om het functioneren in kaart te brengen.
De gegevens uit het onderzoek en uit contacten met externe diensten, CLB, ziekenhuis, …, worden verzameld. Hieruit worden revalidatiedoelen geformuleerd. Die worden met u besproken. Na dit overleg wordt het multidisciplinair programma gestart.
In sommige gevallen hoeft de revalidatie niet multidisciplinair. Dan helpen wij bij het zoeken van een andere hulpverlener.

 

Behandeling

De revalidatie heeft steeds als doel uw deelname aan het gewone leven te verbeteren, thuis, op school, op het werk, in de bredere sociale kring.

Hiervoor organiseren wij de volgende interventies:

 • Individuele therapieën
 • Groepstherapieën
 • Oudergesprekken
 • Netwerkoverleg

Soorten therapie zijn:

 • Executieve training
 • Schoolse vaardigheidstraining
 • Spel- en gedragstherapie
 • Taal- en motoriektraining
 • Cognitieve training
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Preprofessionele training
 • Communicatietraining
 • ADL-training
 • Aquatraining
 • Mobiliteitstraining
 • Psycho-educatie

Revalidatieproces