CAR - Buggenhout > Contact > Aanmelden

Aanmelden

Hoe aanmelden?

U kan zich telefonisch aanmelden bij de onthaalmedewerker op het algemeen nummer 052 33 44 18 of door het aanmeldingsformulier ingevuld op te sturen naar Revalidatiecentrum Buggenhout vzw, Klaverveld 3, 9255 Buggenhout.

De aanmelding gebeurt op eigen initiatief of op aanraden van een externe instantie (bv. arts, COS, CLB…). De ouders nemen steeds zelf contact op. Bij NAH-patiënten kan de aanmelding ook door de sociale dienst van het ziekenhuis gebeuren. De onthaalmedewerker noteert de hulpvraag en geeft deze door aan de sociale dienst. U zal binnen de week gecontacteerd worden door een medewerker van de sociale dienst, die toelichting zal geven over de werking van het centrum en enkele vragenlijsten zal doorsturen.

Om daarna het onderzoek te kunnen starten, hebben wij een verwijsbrief nodig van een externe verwijzer (arts, CLB of 1ste lijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector).

 

  • Kinderen

We werken voortdurend aan procedures om te voorkomen dat mensen zich ‘nodeloos’ op onze wachtlijst inschrijven en anderzijds hebben we blijvende aandacht voor de problematiek van de wachttijden in het ganse hulpverleningslandschap. Momenteel aanvaarden we enkel kinderen tot en met 10 jaar voor diagnostisch onderzoek. Oudere kinderen komen niet in aanmerking voor een plaats op de wachtlijst.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, worden er naar de ouders en de school vragenlijsten opgestuurd om zo een beter zicht te krijgen op de problematiek. Op basis van deze vragenlijsten besluit het aanmeldingsteam of de betrokkene op een wachtlijst komt in afwachting van een anamnesegesprek en multidisciplinair onderzoek. Het team bepaalt op die manier of de aanmelding in overeenstemming is met het aanbod van het centrum en met de conventie die het centrum heeft met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Wanneer dat niet het geval is, wordt zo goed mogelijk doorverwezen.

Om daarna het onderzoek te kunnen starten, hebt u nodig:
Een verwijsbrief voor multidisciplinair onderzoek en therapie van een externe verwijzer (arts, CLB of 1ste lijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector)

 

  • Volwassenen met NAH

Een medewerker van de sociale dienst zal een vragenlijst opsturen en de verslagen van het ziekenhuis opvragen. Verder hebben wij ook een verwijsbrief van een externe verwijzer (arts of 1ste lijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector) nodig. Zodra wij alle informatie ontvangen hebben, wordt dit besproken op het aanmeldingsteam. Wanneer er uit de vragenlijst en info van het ziekenhuis een vraag naar multidisciplinaire therapie komt, dan kan de patiënt bij ons onderzocht worden. Er wordt een planning opgemaakt voor het multidisciplinair onderzoek en die wordt doorgestuurd naar de patiënt en/of zijn omgeving. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen wij een therapieprogramma op. Het kan dan nog enkele weken duren vooraleer de therapie effectief opstart, afhankelijk van de beschikbaarheid in ons uurrooster.

 

Wij respecteren uw privacy