CAR - Buggenhout > Onze werking > Andere afspraken

Andere afspraken

Andere afspraken

Samenwerking met externe partners

Om uw zorgtraject optimaal te laten verlopen, is het noodzakelijk dat wij samenwerken en gegevens uitwisselen met externe partners.

Zo overleggen we – indien aangewezen en van toepassing – bijvoorbeeld met de school, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), thuisbegeleiding, (revalidatie)ziekenhuizen, (huis)arts(en), Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Referentiecentrum voor Autisme (RCA)…

Uiteraard vragen wij vooraf uw toestemming tot deze samenwerking en betrekken wij u hierbij. Open en eerlijke communicatie is daarbij altijd het belangrijkste.

 

Afwezigheden

Wij rekenen stellig op uw trouwe aanwezigheid. Kunt u uitzonderlijk eens niet aanwezig zijn op een afspraak, dan vernemen wij dat graag zo snel mogelijk.

U kan afwezigheden rechtstreeks aan het onthaal of telefonisch melden via 052 33 44 18. Indien 48 uur op voorhand kan dit op werkdagen ook via e-mail aan info[at]car-buggenhout.be.

Aangezien de continuïteit van de behandeling belangrijk is voor u én voor ons vragen wij u om afwezigheden te beperken tot een minimum. In geval van afwezigheid zullen wij u naar een reden vragen. Deze reden wordt bijgehouden in het dossier.

 

Vervoer

Wij verwachten dat u zelf instaat voor de verplaatsing van en naar het centrum. Hierdoor is de betrokkenheid bij het zorgtraject het grootst.

Voor sommige personen staat het revalidatiecentrum in voor de verplaatsing, hetzij te voet (voor kinderen uit scholen in de buurt), hetzij met de wagen. Zorggebruikers met een niet-aangeboren hersenletsel krijgen voorrang qua inschakeling van ons vervoer.

Onze eigen vervoersmogelijkheden zijn echter beperkt tot de regio’s Buggenhout, Lebbeke (centrum), Sint-Gillis, Appels, Dendermonde (centrum), Baasrode, Sint-Amands, Malderen, Londerzeel, Steenhuffel, Merchtem, Droeshout, Opwijk (centrum), Nijverseel.

Dit vervoer is mogelijk tussen 8u en 16u. De kostprijs bedraagt € 2,75 of € 3,25 per rit (afhangende van de afstand naar het centrum) en is ten laste van de zorggebruiker. De kostprijs voor het vervoer wordt na afloop van elke maand, samen met het remgeld van die maand, gefactureerd.

Om veiligheidsredenen dienen kinderen onder de drie jaar bij het vervoer steeds vergezeld te zijn van een begeleider.

Voor rolwagenafhankelijke zorggebruikers is er wel terugbetaling van het vervoer mogelijk na een aanvraag voor tegemoetkoming in de vervoerskosten t.a.v. uw verzekeringsinstelling (zorgkas). Onze sociale en administratieve diensten helpen u om deze aanvraag in orde te brengen.

 

Therapieuurrooster en vakantieregeling

Afhankelijk van uw behandelplan zullen de therapieën minimaal 1 keer per week en maximaal 5 keer per week doorgaan. Wij trachten hierbij zoveel mogelijk  rekening te houden met uw wensen.

Wanneer de behandeling start, krijgt u een vaste uurregeling die geldt tot eind juni. Elk jaar, in de maand september, start een nieuwe vaste uurregeling. U wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht.

Tijdens de schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie) loopt de behandeling zoveel als mogelijk door. Voor deze periodes krijgt u een aparte uurregeling. Aanwezigheid is ook dan van groot belang. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw mogelijkheden om de therapie tijdens de vakantieperiodes te laten plaatsvinden en wij zullen u informeren over onze mogelijkheden. Wij vragen u vriendelijk ons tijdig door te geven wanneer u met vakantie bent en bijgevolg niet op behandeling kunt komen. Op die manier weten we tijdig welke momenten kunnen doorgaan en welke niet.

 

Aanmelden en wachtzalen

Bij elk onderzoek of gesprek in ons revalidatiecentrum meldt u zich aan op de dienst onthaal.

De onthaalmedewerker zal u de juiste wachtzaal aanwijzen. De arts of therapeut haalt u of uw kind af in de wachtzaal.

Voor de therapieafspraak hoeft u zich niet aan te melden en wordt u of uw kind door de therapeut afgehaald in de wachtzaal.

Er zijn twee wachtzalen in het gebouw. Beide wachtzalen zijn vrij centraal gelegen. Om de therapieën niet te storen, vragen wij ook om het rustig te houden.

We houden het uitwisselen van informatie in de wachtzaal beperkt en discreet, waaraan we in de therapie werken is immers vertrouwelijk. We willen bovendien de therapietijd van anderen respecteren. Wanneer u een uitgebreider gesprek wil, dan spreekt u af met de therapeut wanneer dat best past. U kan ook steeds een gesprek aanvragen bij de coördinator.

In het geval dat de zorggebruiker minderjarig is, wordt van de ouder(s)/voogd verwacht dat ze het kind voor het onderzoek of de behandeling naar het centrum begeleiden (met uitzondering van de kinderen die beroep doen op het vervoer dat georganiseerd wordt vanuit het revalidatiecentrum). Het is aan de medewerkers van het revalidatiecentrum niet toegelaten kinderen zonder begeleiding uit de gebouwen te laten vertrekken, tenzij expliciet anders bepaald in een schriftelijke en gehandtekende verklaring van de ouders/voogd.