CAR - Buggenhout > Steunen

Steunen

Steun ons

Revalidatiecentrum Buggenhout ontvangt middelen van de overheid voor de dagelijkse werking en de personeelskosten. Om bijkomende vernieuwende projecten te realiseren in het belang van onze zorggebruikers, zijn extra financiële middelen, klein en groot, steeds welkom. Er zijn verschillende manieren om ons te steunen:

    • Doe een gift op het rekeningnummer BE86 4429 1154 0150. Zowel grote als kleine noden kunnen hierdoor vervuld worden… Vanaf 1 januari 2023 ontvangt u voor schenkingen van €40 of meer op jaarbasis van ons een fiscaal attest. Dit attest geeft u recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag.
    • Revalidatiecentrum Buggenhout is erkend als goed doel (zie https://www.goededoelen.be). Schenken of nalaten aan een goed doel is sinds 1 juli 2021 in Vlaanderen belast aan een tarief van 0%.

Elke steun, op welke manier ook, wordt met grote dankbaarheid onthaald.

Meer informatie over deze vormen van steun? Vraag naar de directie via 052 33 44 18.