CAR - Buggenhout > Steun ons

Steun ons

Steun ons

Revalidatiecentrum Buggenhout ontvangt middelen van de overheid voor de dagelijkse werking en de personeelskosten. Om bijkomende vernieuwende projecten te realiseren in het belang van onze zorggebruikers, zijn extra financiële middelen, klein en groot, steeds welkom. Er zijn verschillende manieren om ons te steunen:

    • Doe een gift op het rekeningnummer BE86 4429 1154 0150. Zowel grote als kleine noden kunnen hierdoor vervuld worden…
    • Zet een actie op ten voordele van ons revalidatiecentrum. Dit kan o.a. in kader van de Warmste Week. Revalidatiecentrum Buggenhout is namelijk erkend als goed doel (zie https://www.goededoelen.be) en neemt jaarlijks deel aan de Warmste Week.
    • Tot op heden is het nog steeds mogelijk om via een testament te schenken waarbij u uw vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen en een erkende instelling of vzw. Via een dergelijk duo-legaat bevoordeel je je erfgenamen én de erkende organisatie of vzw.  Als erkende vzw neemt het revalidatiecentrum dan de volledige successierechten over zodat uw erfgenamen vrijgesteld worden van successierechten    .

Elke steun, op welke manier ook, wordt met grote dankbaarheid onthaald.

Meer informatie over deze vormen van steun? Vraag naar de directie via 052 33 44 18.