CAR - Buggenhout > Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Vanuit uw hulpvraag en de vraag van de verwijzer wordt in een gesprek uitgemaakt of onze aanpak het middel bij uitstek is om u te helpen.

Het gesprek over de voorgeschiedenis wordt gevolgd door een tiental onderzoeken om het functioneren in kaart te brengen.
De gegevens uit het onderzoek en uit contacten met externe diensten, CLB, ziekenhuis, …, worden verzameld. Hieruit worden revalidatiedoelen geformuleerd. Die worden met u besproken. Na dit overleg wordt het multidisciplinair programma gestart.
In sommige gevallen hoeft de revalidatie niet multidisciplinair. Dan helpen wij bij het zoeken van een andere hulpverlener.