CAR - Buggenhout > Taal- en spraakstoornissen

Taal- en spraakstoornissen

Taal- en spraakstoornissen

Wat bedoelen we met een taalstoornis?

Kinderen hebben een taalstoornis als het begrijpen of spreken van de taal zich al vanaf het prille begin opvallend trager of afwijkend ontwikkelt ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Het gehoor, het zicht, de intelligentie en het taalaanbod zijn normaal of zijn niet de oorzaak van het taalprobleem.
Kinderen kunnen op verschillende taalgebieden moeilijkheden hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld problemen hebben met het begrijpen en/of (uit)spreken van klanken, woorden en zinnen of met het voeren van gesprekken. De taalstoornis is bij elk kind anders. Wanneer er naast de taalproblemen ook nog moeilijkheden zijn op andere gebieden dan kan uw kind door ons team onderzocht en indien nodig behandeld worden.
Meer specifieke informatie over taalstoornissen vindt u op: kletsniet.nl en dysfasie.net.

Een voorbeeld: Jules, 3,5 jaar

Jules gaat sinds kort naar school. Hij is pas beginnen spreken toen hij tweeënhalf jaar was. Ook nu nog spreekt Jules meestal met één of twee woorden. Hij maakt nog bijna geen zinnetjes. Als de juf of zijn ouders hem niet begrijpen, wordt hij soms boos.

Jules kan wel eenvoudige opdrachtjes uitvoeren, maar meestal begrijpt hij niet goed wat volwassenen tegen hem zeggen.

Zijn ouders en juf merken op dat Jules in vergelijking met zijn leeftijds- genootjes veel zwakker scoort op taken waarbij de fijne motoriek een rol speelt. Moeder geeft aan dat Jules kleine voorwerpen zoals rozijntjes slecht kan oppakken. Hij laat ze vaak vallen.

Jules neemt meerdere bladzijden in één keer vast als hij in een boekje kijkt. Hij kan de bladzijden niet één per één omslaan. Als hij in de klas tekent, houdt hij zijn potlood vast met zijn hele hand en krabbelt wat op het blad.

Jules heeft in de klas en thuis veel begeleiding nodig. De ouders maken zich vooral zorgen om de Jules taal die zo moeizaam ontwikkelt.